siluets border header
Jak získám průkaz ISIC ?
Po řádném vyplnění evidenčního listu (včetně fotografie)
Kdy a kde si mohu průkaz vyzvednout?
 • Průkaz je připraven k výrobě obvykle do tří dnů od odevzdání evidenčního listu.
 • Průkaz bude vyroben na počkání v Kartovém centru v budově SIC místnosti č. 236
 • S průkazem student zároveň obdrží tři dokumenty ve dvou vyhotoveních k podpisu (viz. dokumenty):
  • potvrzení o převzetí karty (student podepíše a odevzdá na místě výdeje průkazu)
  • Žádost/Souhlas s UEP*

* Student se seznámí s dokumenty a již podepsané je přinese s sebou na aktivační místo UEP
Jak a kde aktivovat UEP ?
 • UEP je možné aktivovat ve studentské pokladně SIC (případně dalších dočasných pracovištích dle aktuálních informací v SIC)
 • Pro aktivaci UEP student předloží svůj průkaz (ISIC) a podepsané dokumenty.
 • Při aktivaci budou studentovi účtovány poplatky za vydání průkazu, za licenci ISIC a vratná záloha za UEP (viz. poplatky).
 • Při aktivaci je možné v případě zájmu, uložit hotovost na UEP (doporučený první vklad 500,- Kč)
Jak mám kartu nabít ?
Informace o nabíjení kreditu naleznete zde
Co mi karta přinese ?
Informace co mi karta přinese naleznete zde
Co s kupónem MHD ?
Studenti, kteří využívají svojí stávající čipovou kartu jako kmenový list pro předplacené jízdné pro MHD (tramvajenka), si při odevzdání starého průkazu ponechají platný cenný předplatný kupón.
S tímto cenným kupónem a nově vydaným průkazem se dostaví výdejní místo na prodejně ČZU v budově menzy, kde dojde k validaci tohoto cenného kupónu. Bez této validace nebude kupón platný!
 
border footer