border header
Jak nabít Vaší zaměstnaneckou kartu
Zaměstnanec při platbách vstupuje do záporného zůstatku, maximálně do výše limitu nastaveného v souhaslu se srážkou ze mzdy.
Debet na kartě je vyrovnáván srážkou ze mzdy, v případě dosažení záporného limitu je potřeba debet vyrovnat ve vyrovnávacím automatu ve vstupu do zaměstnanecké menzy nebo vložením hotovosti v samoobslužném automatu.
 
border footer